SẢN PHẨM CHĂM SÓC XE HƠI

  • Dạng xịt nước
  • Màu sắc trong
  • Trọng lượng 397gram
  • Hàng nhập khẩu 3M Mỹ
  • Dạng xịt bột tuyến
  • Màu sắc trắng
  • Trọng lượng 467gram
  • Hàng nhập khẩu 3M Mỹ